Vilkår og betingelser
VIKTIG – LES NØYE. Disse vilkår og betingelser er en avtale mellom deg (“distributør”) og “Blue Dropship”, for annonsen, salg og distribusjon av “Blue Dropship”-produkter.

 

VED Å SENDE DETTE SKJEMAET NEDENFOR, SAMTYKKER DU TIL Å HOLDE DEG TIL DISSE VILKÅR OG BETINGELSER.

 

HVIS DU IKKE SAMTYKKER TIL DISSE VILKÅR OG BETINGELSER, IKKE TRYKK PÅ IKONET.

 

Ikke-agency. Forholdet mellom Blue Dropship og distrubutør som er fastsatt av disse betingelsene, er at selvstendige oppdragstakere ikke er ansatt, agent, partner eller medeier av den andre parten. Uansett formål skal ikke distributøren betraktes som agent eller rettslig representant for Blue Dropship. Distributøren skal ikke utnytte sin myndighet til å inngå forpliktelser på vegne av eller i navnet til Blue Dropship. Alle salg og andre avtaler mellom distributør og hans kunder er distributørens ansvar, og vil derfor ikke ha noen innvirking på forpliktelsene til Blue Dropship i denne avtalen.

 

Lisens av Blue Dropship-merker. I henhold til vilkår og betingelser, Blue Dropships tilskudd til distributøren er en ikke-overførbar, gjenkallelig lisens, uten rett til å viderelisensiere, til å bruke Blue Dropship-merkene, inkludert patenter, varemerker, varenavn eller opphavsrett til Blue Dropships produkter eller til produktlinjene som inkluderer produktene, i distributørens territorium utelukkende i forbindelse med reklame, salg og distrubusjon av Blue Dropship-produkter. Distributøren skal ikke bruke Blue Dropship-merkene unntatt som uttrykkelig tillatt her.

 

Restriksjoner på bruk av varemerker. Ingenting her skal anses å gi distributøren noen rett, tittel eller interesse i Blue Dropship-merkene. All bruk av disse skal utelukkende tilhøre Blue Dropship, men distributøren har også noen rettigheter. Distributørens rettigheter gjelder i forhold til distribuering av de ulike produktene. Ikke på noe tidspunkt under eller etter samarbeidet skal distributøren utfordre eller bistå andre med å utfordre Blue Dropship-merkene (bortsett fra i den utstrekning det er riktig etter gjeldende lov) eller registrering av disse, andre varemerker, servicemerker, merker eller varenavn, som til forveksling ligner på Blue Dropship-merkene. Ved opphør eller utløp av partenes samarbeid eller etter skriftlig varsel fra Blue Dropship, skal distributøren straks slutte å bruke alle Blue Dropship-merkene.

 

Krenkelse. Distributøren skal straks underrette Blue Dropship ved eventuelle faktiske eller mistenkte overtredelser, imitasjoner eller uautorisert bruk av Blue Dropship-merkene av tredjeparter. Blue Dropship kan anmode at distributøren skal samarbeide med dem i forbindelse med en slik sak. Blue Dropship skal forhindre skader, betalinger og/eller kompensasjon utbetalt i forbindelse med en slik sak anlagt av Blue Dropship.

 

Erstatning. Distributøren samtykker i å holde Blue Dropship, dets ledere, direktører, ansatte, etterfølgere, og tildeler skadesløse fra og mot alle tap, skader eller utgifter av enhver form eller karakter, herunder advokatutgifter og andre kostnader ved juridisk forsvar enten direkte eller indirekte, at de, eller noen av dem, kan opprettholde eller lide som følge av eventuelle handlinger eller unnlatelser fra distributøren eller noen av dets direktører, ledere, ansatte eller agenter, inkludert men ikke begrenset til (i) brudd på noen av disse vilkår og betingelser som gjelder, (ii) forsømmelse eller andre skadevoldende handlinger, (iii) representasjoner eller uttalelser som ikke er godkjent av Blue Dropship skriftlig eller ikke uttrykkelig gitt på Blue Dropships nettsted, www.bluedropship.com, eller (iv) overtredelse av distributøren (eller noen av hans direktører, ledere, ansatte eller agenter) av gjeldende lover, forskrifter, eller distributørens territorium eller Europa, inkludert, men ikke begrenset til, enhver lov som regulerer overføring av uønsket kommersiell e-post ("spam").

 

Bekreftelse og garantier. Hver av partene representerer og garanterer overfor den andre parten at han har den fulle rettighet, makt og myndighet til inngå denne avtalen og til å utføre det som kreves, og at utførelsen av pliktene ikke vil bryte avtalen mellom partene. Avtalen vil utgjøre den juridiske og bindende forpliktelse, og håndheves i samsvar med vilkårene.

 

Salg og distribusjon. Prisene er ikke inkludert innen- eller utenlandske offentlige skatter eller avgifter, noe som kan være aktuelt både for salg, lisensiering, markedsføring eller distribusjon av produktene. Distributøren må være klar over at alle salg er endelige, og at man ikke har rett til å returnere et produkt for full eller delvis refusjon. Blue Drophip vil ikke være ansvarlig for eventuelle forsinkelser eller manglende levering som skyldes problemer med fortollingen.

 

Avbestillingsregler. Når du har gjort en bestilling vil ditt kredittkort belastes. Vår bestillingsprosess gjør så din ordre umiddelbart blir sendt til behandling for deretter å bli sendt fra lager. På grunn av et stort antall bestillinger, har vi ikke mulighet til å kansellere en ordre etter at den er sendt. Vennligst vær nøye med bestillingen.